Archive | Lezingen RSS feed for this section

W.A. Boot // opponent ’09

Financiële crisis symptoom van maatschappelijke onevenwichtigheden: Footloose capitalism

A. Klamer // spreker ’09

De crisis waar iedereen het over heeft is geen echte crisis

D. Pels // opponent ’08

Populisme als een uitdaging

A.C. Zijderveld // spreker ’08

Populisme en de rol van elites

B.J. Spruyt // opponent ’07

Europa’s creatieve destructie

J. de Beus // spreker ’07

Groter Europa, opstandiger Nederland

M. Chavannes // opponent ’06

Bedreigt de verstrengeling van pers en politiek de kwaliteit van het openbaar bestuur?

R.J. Hoekstra // spreker ’06

Democratie is zo sterk als haar zwakste schakel

L. Frissen // opponent ’05

De panoptische staat

F.R. Ankersmit // spreker ’05

Refeodalisering van de liberale Staat