Bestuur

Het bestuur van de Stichting Thorbecke Zwolle bestaat uit de volgende personen:

» drs. Henk Jan Meijer voorzitter
Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal

» Piter Holwerda secretaris
Commercieel directeur adviesbureau Thorbecke

» Ing. Daan van Vliet penningmeester
Commissaris Unica

» dr. Jan Drentje lid
Rector Deltion Sprint Lyceum (VAVO)

» drs. Coby Zandbergen lid
Voorzitter college van bestuur Cibap, vakschool voor verbeelding