Thorbecke debat dinsdag 31 oktober 2017

Het verhaal van Nederland in de wereld: op zoek naar een nieuw ‘wij-gevoel’.

De afgelopen verkiezingen stonden in het teken van ‘de Nederlandse identiteit’. Pijnlijk duidelijk werd dat velen nauwelijks weten wat daaronder verstaan zou moeten worden. Vaak kwamen de verhalen over Nederlandse waarden neer op een betoog over principes van de democratische rechtsstaat die evengoed in andere westerse landen gelden.

Hoe moeten mensen in de 21ste eeuw samenleven in natiestaten die meer dan ooit opgenomen zijn in grotere verbanden? Welk verhaal kan mensen door de partijen heen inspireren/verbinden? Kan een land zonder gezamenlijk beleefde identiteit wel voortbestaan? Daarover zullen spreken:

Prof. dr. Paul Scheffer (1954)
Publicist en hoogleraar Europese studies aan de universiteit van Tilburg

Prof. dr. James Kennedy (1963)
Historicus en decaan aan University college Utrecht

No comments yet.

Leave a Reply