Thorbecke Debat 2014, donderdag 13 november, 19.30 – 22.00 uur.

Thorbeckedebat 2014: Wat is de toekomst van de democratie in Europa?

We zien dat als gevolg van de financiële crisis de EU verder wordt uitgebouwd, maar tegelijkertijd haakt een groot deel van het Europese electoraat af. Formeel is de besluitvorming in de EU democratisch afgedekt, maar is er sprake van daadwerkelijke democratische legitimiteit? Besluitvorming in Europees verband tast in toenemende mate de beslisruimte in de nationale staten aan, waardoor de betekenis van de nationale democratie afneemt. Vandaar de vraag naar een visie op de toekomst van de democratie in Europa.

Tags:

No comments yet.

Leave a Reply