Thorbecke Debat 2011, 8 november, 20.00-22.00 uur

Democratic audit: Van afspiegelen naar afrekenen.

 Recent is onze democratie doorgelicht door een groep van vijftig wetenschappers. De kernvraag hierbij was: ‘Past ons in de negentiende en vroeg twintigste eeuw ontworpen bestel nog bij de samenleving en de politieke situatie van nu?’

Prof. dr. Rudy Andeweg is van mening dat de tijd waarin politieke partijen kiezers konden binden voorbij is. Kiezers willen in toenemende mate invloed op de regeringsvorming en rekenen partijen af op hun prestaties. De verandering ‘van afspiegelen naar afrekenen’ vereist aanpassingen van ons democratische bestel. De figuur van de gekozen minister-president dringt zich op. Maar: moet de politiek niet eerder een tegenwicht bieden aan permanent ontevreden kiezers die zich steeds meer opstellen als verwende consumenten?

De cultuursocioloog prof. dr. Gabriël van den Brink – o.a. auteur van Schets van een beschavingsoffensief  – peilt al vele jaren het slechte humeur van de Nederlandse burgers en voorziet populistische trends van commentaar. Is de term afrekenen wel zo gelukkig gekozen gelet op het toenemende aantal doodsbedreigingen van politici en ambtsdragers? Wat zegt de politieke crisis van het bestel over onze cultuur?

Programma

19.30 uur      Ontvangst in de raadszaal met een kopje koffie of thee.

20.00 uur      Woord van welkom door de heer drs. Henk Jan Meijer, burgemeester van Zwolle. Toelichting op het werk en doel van de Stichting Thorbecke Zwolle door de heer mr. Doede van den Steenhoven, voorzitter.

20.05 uur      Inleiding/lezing door de heer prof. dr. Rudy Andeweg

20.30 uur      Inleiding/oppositie door de heer prof. dr. Gabriël van den Brink

20.55 uur      Start debat onder leiding van dr. Jan Drentje, bestuurslid.

21.45 uur      Einde debat en conclusies discussieleider.

21.50 uur      Afsluiting door de burgemeester en uitnodiging voor een informele bijeenkomst in de burgerzaal met een hapje en een drankje.

No comments yet.

Leave a Reply