Online Thorbeckedebat 2021 over macht en tegenmacht met Prof. dr. Wim Voermans

‘De politiek is een steeds kleinere zelfstandige klasse geworden die steeds minder geworteld is in de maatschappij’, aldus Pieter Omtzigt in zijn boek Een nieuw sociaal contract.

De vervreemding tussen de Haagse, ambtelijke werkelijkheid en de burger kwam schrijnend tot uiting in de toeslagenaffaire. Op alle niveaus functioneerden de checks and balances in de rechtsstaat onvoldoende.

Inmiddels staat in de formatie het thema macht en tegenmacht centraal. Een nieuw kabinet zou een nieuwe bestuurscultuur moeten vormgeven. Over dit thema publiceerde hoogleraar staatsrecht
Wim Voermans recent een boek: Het land moet bestuurd worden. Machiavelli en de polder.
Eerder publiceerde Voermans met Geerten Waling De gemeente in de genen (2018; vier drukken) en zijn veelgeprezen Het verhaal van de grondwet (2019).

Het openbaar bestuur is de afgelopen decennia steeds professioneler geworden. Inmiddels overvleugelen bestuursorganen onze volksvertegenwoordigers. De controlerende macht staat structureel op achterstand. Een tendens tot technocratisch bestuur die is versterkt door de coronapandemie. Ontstaat er een nieuwe regentencultuur? Wat betekent dat voor onze democratie? En als die in gevaar is hoe kunnen we dan de controlerende macht weer herstellen?

Na zijn inleiding gaat Wim Voermans in gesprek met lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers uit de regio – die als gevolg van decentralisaties meer dan ooit Haagse problemen op hun bord hebben gekregen. U kunt via de chat het debat scherp houden.

U kunt zich daarvoor aanmelden via onderstaande link:

NAAR AANMELDEN

U ontvangt twee dagen voor het debat uw link naar het debat. U kunt inloggen vanaf 19.15 uur waarna het debat om 19.30 uur begint met een inleiding van onze hoofdgast de heer
Wim Voermans. Direct na de inleiding vindt het debat plaats waaraan u kunt deelnemen via de online chatfunctie.

Tags:

No comments yet.

Leave a Reply