Privacybeleid

Privacy- en cookiebeleid

De Stichting Thorbecke Zwolle verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. De stichting behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig en verkoopt deze niet aan derden. In dit privacy- en cookiebeleid vindt u meer informatie over gegevensverwerking door de stichting.

Waarom verzamelt de stichting persoonsgegevens?

De stichting verwerkt persoonsgegevens om u te kunnen informeren over de debatten en eventueel andere door de stichting te organiseren evenementen. Ook kunnen wij u op deze manier telefonisch, per post of per e-mail een vooraankondiging sturen, u uitnodigen voor evenementen of u vragen om uw mening. De stichting beheert een bestand met vrienden en een bestand met geïnteresseerden. Wij communiceren ongeveer drie a vier keer per jaar met deze beide doelgroepen.

Welke persoonsgegevens verzamelt de Stichting Thorbecke Zwolle?

De stichting verzamelt beperkt contactgegevens, dit beperkt zich tot uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De stichting slaat uitsluitend persoonsgegevens op die u zelf verstrekt aan de stichting, bijvoorbeeld als u een contactformulier invult, een vraag stelt of meer informatie wenst of wanneer u zich aanmeld als vriend of geïnteresseerde.

Hoe beveiligt de stichting uw gegevens?

De stichting stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Voor zover derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor de stichting. De stichting heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. De betreffende dienstverlener ontvangt van de stichting alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om persoonsgegevens te beschermen. Met al onze bewerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De stichting gebruikt cookies om haar website persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kan via uw browserinstellingen.

Analytics cookies

De stichting maakt geen gebruik van Google Analytics. Wij maken dus geen gebruik van de mogelijkheid om webbezoek te analyseren.

Social media cookies

De stichting maakt gebruik van het sociale netwerk LinkedIn zodat u eenvoudig informatie over ons kunt delen. De knoppen van LinkedIn zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent, zodat u niet elke keer opnieuw hoeft in te loggen als u iets wilt delen.

Melding datalekken

Neem in geval van (mogelijke) datalekken contact op met de Stichting Thorbecke Zwolle via E-mail: info@stichtingthorbeckezwolle.nl

Uw rechten: correctie, inzage en verzet

U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw Persoonsgegevens die door de stichting worden verwerkt en deze laten aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze evenementen die we u per e-mail, telefoon of post toesturen. Wilt u gebruikmaken van één van deze mogelijkheden? Mail dan naar: info@stichtingthorbeckezwolle.nl