Vrienden

De Stichting is voor haar activiteiten afhankelijk van donaties van de vrienden van de Stichting. Indien u de doelstelling ondersteunt en het werk van de Stichting een warm hart toe draagt, dan nodigen wij u graag uit om u aan te melden als vriend van de Stichting Thorbecke Zwolle.

U ontvangt  jaarlijks als eerste de uitnodiging aan het debat, waarvoor de deelname gratis is. Ook ontvangt u na afloop de lezingen van het debat zodat u die op uw gemak kunt nalezen.

Uw vriendendonatie  bedraagt € 25,00  per jaar, maar u mag natuurlijk ook een hoger bedrag doneren.

Aanmelden

(verzend door op de tegel ‘Thorbecke debat’, onder het formulier, te klikken)