Archive | Lezingen RSS feed for this section

Thorbecke debat woensdag 12 oktober 2016

Thorbeckedebat 2016 met Minister-president Mark Rutte 19.00-21.00 uur in theater Odeon in Zwolle. De ontvangst is vanaf 18.15 uur. Het kabinet Rutte II regeert bijna vier jaar. Een goed moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Na afloop van de lezing is er een debat onder leiding van de Zwolse Thorbeckedeskundige dr. Jan Drentje.

Thorbecke debat donderdag 19 mei 2016

Past de stadsregio in het huis van Thorbecke? Moet die stad – denkend aan het Huis van Thorbecke – de derde laag blijven, of is het wenselijker dat de stad steeds meer een regionale positie bekleedt, en daarmee een deel van het takenpakket van de provincie afsnoept? Anders gezegd, holt het groeiende belang van steden […]

Thorbecke Debat 2014, donderdag 13 november, 19.30 – 22.00 uur.

Thorbeckedebat 2014: Wat is de toekomst van de democratie in Europa? We zien dat als gevolg van de financiële crisis de EU verder wordt uitgebouwd, maar tegelijkertijd haakt een groot deel van het Europese electoraat af. Formeel is de besluitvorming in de EU democratisch afgedekt, maar is er sprake van daadwerkelijke democratische legitimiteit? Besluitvorming in Europees verband […]

Prof. dr. Mark van Twist // Opponent 2013

2013 Thorbeckelezing Van Twist

Prof. dr. Roel Kuiper // spreker 2013

2013 Thorbeckelezing Kuiper

Dr. J. Drentje // Opponent 2012

Prof. dr. mr. Cees Fasseur // spreker 2012

2012 Thorbeckelezing Fasseur

Thorbecke Debat 2011, 8 november, 20.00-22.00 uur

Democratic audit: Van afspiegelen naar afrekenen.  Recent is onze democratie doorgelicht door een groep van vijftig wetenschappers. De kernvraag hierbij was: ‘Past ons in de negentiende en vroeg twintigste eeuw ontworpen bestel nog bij de samenleving en de politieke situatie van nu?’ Prof. dr. Rudy Andeweg is van mening dat de tijd waarin politieke partijen kiezers […]

R. de Wijk // opponent 2010

Meer Europa: een linkse oplossing voor rechtse problemen?  In 1997 voorspelde de econoom Martin Feldstein in Foreign Affairs dat de toekomstige euro tot conflicten en zelfs tot oorlog zou kunnen leiden. Hij deed zijn voorspelling in een tijd waarin prominente economen meenden dat de euro alleen levensvatbaar kon zijn als de Europese Unie zich zou […]

A. Szász // spreker 2010

Debat Stichting Thorbecke Zwolle
Dinsdag 2 november 2010, ontvangst vanaf 19.30 uur
Wat is de staat van de Euro: in welke toestand bevinden we ons en welke stappen zouden moeten worden gezet om de Eurozone klaar te maken voor de concurrentiestrijd in de global-economy?

Over deze vragen zal worden gesproken en gedebatteerd door:
Prof. dr. André Szász, voormalig lid van de directie van De Nederlandsche Bank en hoogleraar Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam en
Prof. dr. Rob de Wijk, Directeur van het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag, hoogleraar Internationale Betrekkingen.