Tag Archives: Lezingen

Dr. J. Drentje // Opponent 2012

Prof. dr. mr. Cees Fasseur // spreker 2012

2012 Thorbeckelezing Fasseur

R. de Wijk // opponent 2010

Meer Europa: een linkse oplossing voor rechtse problemen?  In 1997 voorspelde de econoom Martin Feldstein in Foreign Affairs dat de toekomstige euro tot conflicten en zelfs tot oorlog zou kunnen leiden. Hij deed zijn voorspelling in een tijd waarin prominente economen meenden dat de euro alleen levensvatbaar kon zijn als de Europese Unie zich zou […]

A. Szász // spreker 2010

Debat Stichting Thorbecke Zwolle
Dinsdag 2 november 2010, ontvangst vanaf 19.30 uur
Wat is de staat van de Euro: in welke toestand bevinden we ons en welke stappen zouden moeten worden gezet om de Eurozone klaar te maken voor de concurrentiestrijd in de global-economy?

Over deze vragen zal worden gesproken en gedebatteerd door:
Prof. dr. André Szász, voormalig lid van de directie van De Nederlandsche Bank en hoogleraar Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam en
Prof. dr. Rob de Wijk, Directeur van het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag, hoogleraar Internationale Betrekkingen.

W.A. Boot // opponent ’09

Financiële crisis symptoom van maatschappelijke onevenwichtigheden: Footloose capitalism

A. Klamer // spreker ’09

De crisis waar iedereen het over heeft is geen echte crisis

D. Pels // opponent ’08

Populisme als een uitdaging

A.C. Zijderveld // spreker ’08

Populisme en de rol van elites

B.J. Spruyt // opponent ’07

Europa’s creatieve destructie

J. de Beus // spreker ’07

Groter Europa, opstandiger Nederland