Archive | Lezingen RSS feed for this section

Prof. dr. Mark van Twist // Opponent 2013

2013 Thorbeckelezing Van Twist

Prof. dr. Roel Kuiper // spreker 2013

2013 Thorbeckelezing Kuiper

Dr. J. Drentje // Opponent 2012

Prof. dr. mr. Cees Fasseur // spreker 2012

2012 Thorbeckelezing Fasseur

Thorbecke Debat 2011, 8 november, 20.00-22.00 uur

Democratic audit: Van afspiegelen naar afrekenen.  Recent is onze democratie doorgelicht door een groep van vijftig wetenschappers. De kernvraag hierbij was: ‘Past ons in de negentiende en vroeg twintigste eeuw ontworpen bestel nog bij de samenleving en de politieke situatie van nu?’ Prof. dr. Rudy Andeweg is van mening dat de tijd waarin politieke partijen kiezers […]

R. de Wijk // opponent 2010

Meer Europa: een linkse oplossing voor rechtse problemen?  In 1997 voorspelde de econoom Martin Feldstein in Foreign Affairs dat de toekomstige euro tot conflicten en zelfs tot oorlog zou kunnen leiden. Hij deed zijn voorspelling in een tijd waarin prominente economen meenden dat de euro alleen levensvatbaar kon zijn als de Europese Unie zich zou […]

A. Szász // spreker 2010

Debat Stichting Thorbecke Zwolle
Dinsdag 2 november 2010, ontvangst vanaf 19.30 uur
Wat is de staat van de Euro: in welke toestand bevinden we ons en welke stappen zouden moeten worden gezet om de Eurozone klaar te maken voor de concurrentiestrijd in de global-economy?

Over deze vragen zal worden gesproken en gedebatteerd door:
Prof. dr. André Szász, voormalig lid van de directie van De Nederlandsche Bank en hoogleraar Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam en
Prof. dr. Rob de Wijk, Directeur van het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag, hoogleraar Internationale Betrekkingen.

W.A. Boot // opponent ’09

Financiële crisis symptoom van maatschappelijke onevenwichtigheden: Footloose capitalism

A. Klamer // spreker ’09

De crisis waar iedereen het over heeft is geen echte crisis

D. Pels // opponent ’08

Populisme als een uitdaging